Dự án đường sắt đô thị Yên Viên- Ngọc Hồi sẽ được triển khai tiếp như thế nào?

ANTD.VN -Dự án đường sắt đô thị tuyến số 1 Yên Viên- Ngọc Hồi đến nay vẫn ì ạch sau nhiều năm đình trệ.
Mới đây, Bộ GTVT đã lên kế hoạch, Dự án này sẽ được bắt đầu với giai đoạn I xây dựng khu tổ hợp Ngọc Hồi (Dự án giai đoạn I) có tổng mức đầu tư 19.046 tỷ đồng.
Cụ thể, Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về Dự án metro Yên Viên Ngọc- Hồi. Theo đó, đối với Dự án giai đoạn I, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính nghiên cứu, đề xuất nguồn phù hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.
Còn đối với Dự án giai đoạn 2A (đoạn từ ga Ngọc Hồi đến ga Hà Nội) và giai đoạn 2B (ga Hà Nội đến ga Yên Viên), trên cơ sở của tư vấn lập điều chỉnh dự án, Bộ GTVT tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc thẩm định và trình Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án.
Vào tháng 1-2018, Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cân đối, bổ sung vốn 1.410 tỷ đồng vốn đối ứng trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 để thực hiện giải phóng mặt bằng và tiếp tục triển khai các bước tiếp theo để đáp ứng tiến độ hoàn thành Dự án giai đoạn I vào năm 2024.
Đồng thời, Bộ  GTVT đề nghị người đứng đầu Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ GTVT thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội Dự án giai đoạn I vào kỳ họp cuối năm 2018.
Bộ GTVT cho biết, tổng nhu cầu vốn cho hạng mục giải phóng mặt bằng của Dự án giai đoạn I là 2.310 tỷ đồng, trong khi đó, từ năm 2009 đến 2017, Dự án mới được bố trí 388 tỷ đồng và kế hoạch vốn trung hạn 2016 – 2020 là 512 tỷ đồng, có thể khiến khả năng hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vào năm 2020 để đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án vào năm 2024 là khó đạt được.
“Việc nguồn vốn bố trí đối ứng hạn hẹp, không đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư, chưa đủ điều kiện để thi công xây lắp làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án”, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đánh giá.
Bộ GTVT cho rằng, tại các buổi làm việc với Đoàn giám sát dự án của JICA mới đây, nhà tài trợ yêu cầu phía Việt Nam bố trí vốn để hoàn thành tối thiểu 50% khối lượng giải phóng mặt bằng cho Khu tổ hợp Ngọc Hồi thì mới phê duyệt hồ sơ mời thầu và chấp thuận cho phép thực hiện công tác đấu thầu Dự án.
Còn báo cáo của Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) cho thấy, tính đến tháng 9-2017, UBND huyện Thanh Trì đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 32/151 ha Khu tổ hợp Ngọc Hồi. Công tác giải phóng mặt bằng Dự án giai đoạn I hiện bị chững lại do chủ đầu tư không được bố trí đủ vốn.
Dự án đường sắt đô thị số 1, Yên Viên- Ngọc Hồi đã được điều chỉnh, thay đổi nhiều lần, từ năm 2004 đến nay. Song, hiện nay Bộ GTVT đã thẩm định và phê duyệt Dự án giai đoạn I điều chỉnh với tổng mức đầu tư là 19.046 tỷ đồng nhằm đảm bảo hoàn trả chức năng của ga Hà Nội và ga Giáp Bát hiện tại, đồng thời xây dựng ga khách và xí nghiệp toa xe khách của tàu quốc gia. Đến nay, Dự án đã có 2 hiệp định được ký với nhà tài trợ, đã được bố trí và giải ngân 1.271,7 tỷ đồng, đồng thời, trong kế hoạch vốn trung hạn 2016 – 2010, nguồn vốn vay ODA được bố trí 4.500 tỷ đồng.
Trong khi đó, Dự án giai đoạn 2A điều chỉnh sẽ xây dựng đoạn tuyến từ Ngọc Hồi đến Hà Nội. Đối với đoạn tuyến từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm và kéo dài đến Yên Viên trong đó, có cầu đường sắt vượt sông Hồng, sẽ được phân kỳ triển khai vào các giai đoạn sau của Dự án giai đoạn 2B.
Về quá trình triển khai Dự án giai đoạn 2A (đoạn Ngọc Hồi – Hà Nội) và giai đoạn 2B (đoạn Hà Nội – Yên Viên), Bộ GTVT cho biết sẽ hoàn thiện nghiên cứu, báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Zalo
Messenger
Form liên hệ

Đăng ký nhận tư vấn