Phương thức vận tải đường biển

van-tai-bien
Phương thức vận tải biển

Vận tải đường biển có thể phục vụ chuyên chở tất cả các loại hàng hoá trong buôn bán quốc tế.

Năng lực chuyên chở của vận tải đường biển rất lớn. Nhìn chung năng lực chuyên chở của công cụ vận tải đường biển (tầu biển) không bị hạn chế như các công cụ của các phương thức vận tải khác.

Ưu điểm nổi bật của vận tải đường biển là giá thành thấp.

Tuy nhiên, vận tải đường biển có một số nhược điểm:

 • Vận tải đường biển phụ thuộc rất nhiều vào điệu kiện tự nhiên.
 • Tốc độ của tầu biển còn thấp và việc tăng tốc độ khai thác của tầu biển còn bị hạn chế

Từ những đặc điểm kinh tế kỹ thuật nói trên của vận tải đường biển, ta có thể rút ra kết luận một cách tổng quát về phạm vi áp dụng như sau:

 • Vận tải đường biển thích hợp với chuyên chở hàng hoá trong buôn bán quốc tế.
 • Vận tải đường biển thích hợp với chuyên chở hàng hoá có khối lượng lớn, chuyên chở trên cự ly dài nhưng không đòi hởi thời gian giao hàng nhanh chóng.
van-chuyen-hang-hoa-duong-bien
       Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

Tác dụng của vận tải đường biển đối với buôn bán quốc tế.

 • Vận tải đường biển là yếu tố không tách rời buôn bán quốc tế
 • Vận tải đường biển phát triển góp phần làm thay đổi cơ cấu hàng hoá và cơ cấu thị trường trong buôn bán quốc tế.
 • Vận tải đường biển thúc đẩy buôn bán quốc tế phát triển
 • Vận tải đường biển tác động tới cán cân thanh toán quốc tế.

Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải đường biển

 • Các tuyến đường biển: Là các tuyến đường nối hai hay nhiều cảng với nhau trên đó tầu biển hoạt động chở khách hoặc hàng hoá
 • Cảng biển: Là nơi ra vào neo đậu của tầu biển, là nơi phục vụ tàu và hàng hoá trên tầu và là đầu mối giao thông quan trọng của một quốc gia có biển.
 • Phương tiện vận chuyển: Phương tiện vận tải trong dịch vụ vận chuyển đường biển chủ yếu là tầu biển, tầu biển có hai loại: tầu buôn và tầu quân sự.
 • Tầu buôn là những tầu biển được dùng vào mục đích kinh tế trong hàng hải. Tầu chở hàng là một loại tầu buôn chiếm tỷ lệ cao nhất trong đội tầu buôn.
Zalo
Messenger
Form liên hệ

Đăng ký nhận tư vấn